Szybkie płatności

Statystyki

Produktów:
302
Kategorii:
101
Nowości:
0
Promocje:
0

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin zakupów

 

REGULAMIN SKLEPU AleSmyk24

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy AleSmyk24 prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Sklep prowadzony jest przez firmę wpisaną do CEiDG: KRZYŻEWSCY GROUP Monika Krzyżewska, Związku Walki Młodych 3 m.23 , NIP: 5213574294, REGON 361497624 tel. +48.602431149, adres email: sklep@alesmyk24.pl.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są nowe,wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać 24h/dobę 7 dni w tygodniu w następujący sposób:

 1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. emailem na adres sklep@alesmyk24.pl,
 3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień 602 431 149.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3.Klient zobowiązuję się do podania prawdziwych i poprawnych danych do wysyłki towaru.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

6.Do każdego zakupionego towaru sklep dołącza paragon lub fakturę VAT.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności:

- przelew bankowy na rachunek sklepu: 80 1910 1048 2755 3591 0106 0001

- szybkie płatności PayU (płatności kartami płatniczymi za pomocą PayU  

- płatności przy odbiorze wybierając przesyłkę za pobraniem

- osobiście w przypadku odbioru osobistego zamówionego towaru

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła w dni robocze za pośrednictwem firm kurierskich oraz InPost lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności przelewem, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Reklamacje

1.Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. 

2.W przypadku niezgodności towaru z umową klient powinien poinformować sklep o zaistniałym fakcie drogą:

-elektroniczną na adres: sklep@alesmyk24.pl

-telefonicznie :  602 431 149 lub 604 268 168

3.W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis niezgodności, wyraźne zdjęcie oraz określona propozycja Klienta.

4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

5.W przypadku uzasadnionej reklamacji Klient ma prawo złożyć następujące propozycje:

-o doprowadzeniu produktu do stanu zgodnego z umową

-o nieodpłatnej naprawie lub wymianie na nowy

- o obniżce ceny

lub o odstąpieniu od umowy.

6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

7. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

8.Sprzedawca zastrzega, że usterki mechaniczne produktów powstałe w wyniku nieodpowiedniego traktowania paczek w transporcie przez firmy kurierskie, bez spisania protokołu szkody przy kurierze, nie podlegają reklamacji.  

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.(przykładowy wzór formularza poniżej)

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru w niezmienionej formie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania produktu.

4. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi klient. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę ok.120zł

5. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 6. dostarczania prasy;
 7. usług w zakresie gier hazardowych.

 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat:

KRZYŻEWSCY GROUP Monika Krzyżewska 

ul.Związku Walki Młodych 3m.23

02-786 Warszawa

e-mail: sklep@alesmyk24.pl
tel.: 602 431 149

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Adres konsumenta(-ów):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Login kupującego z Allegro (w przypadku zakupu na allegro)**:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Nr. Aukcji z Allegro (w przypadku zakupu na allegro)**:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Nr. Zamówienia (w przypadku zakupu na stronie www.alesmyk24.pl)**:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Nr. Telefonu kontaktowego:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Pełne dane do przelewu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Nr. Konta bankowego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

(**) Wypełnić jeżeli dotyczy.

 

- Data: ………………………………………………

- Podpis konsumenta(-ów): 

…………………………………………………………………………………

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

 

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ REKLAMACJE                                                                              KRZYŻEWSCY GROUP Monika Krzyżewska

(imię i nazwisko)                                                                                                                        ul.Związku Walki Młodych 3m.23

(adres)                                                                                                                                                02-786 Warszawa

(tel. kontaktowy)                                                                                                                               email: sklep@alesmyk24.pl

(adres email)                                                                                                                                     tel: 602 431 149

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

Niniejszym zgłaszam reklamację produktu zakupionego przeze mnie w dniu ......../......../........ w oparciu o:

GWARANCJĘ PRODUCENTA / Rękojmie *

Nazwa produktu Opis wady                                                data wystąpienia wady
     

W związku z powyższym wnioskuję o:
 
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
 
Zgadzam się na otrzymanie informacji drogą mailową lub telefoniczną.
 
Login kupującego Allegro(w przypadku zakupu na allegro)**
......................................................................................
Nr aukcji z Allegro (w przypadku zakupu na allegro)**
......................................................................................
Nr zamówienia ( w przypadku zakupu na www.alesmyk24.pl)**
......................................................................................
 
W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany produktu, proszę o zwrot pieniędzy za reklamowany produkt na rachunek bankowy.
 
Pełne dane do przelewu:
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
 

- Nr. Konta bankowego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data oraz miejscowość                                                                                                                            Czytelny podpis klienta

...................................                                                                                                                          ......................................

 

*niepotrzebne skreślić

**wypełnić jeżeli dotyczy

 

Kontakt

 

 

     tel 

602 431 149

 

       SKLEP

METRO URSYNÓW

ul. Wokalna 8

02-787 Warszawa 

 (jak dojadę)

   

nr konta:   80 1910 1048 2755

                 3591 0106 0001

Paczkomaty InPost

Paczkomaty InPost

Bezpieczne zakupy

 • Różne formy płatności
 • Gwarantowany zwrot pieniędzy (14 dni na zwrot towaru)
 • Szyfrowane dane i transakcje
Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

Click Shop | Hosting home.pl